Over infographics

Een interactieve infographic voor opdrachtgevers die een infographic willen laten maken.

Wat is een infographic?

>

Start

Verder

Een infographic is een visuele weergave van informatie en bestaat voornamelijk uit beeld.

Korte begeleidende teksten geven duiding aan de lezer: waar moet hij naar kijken en waarom?

Soorten infographics

Uitleg-infographic

Laat zien hoe iets werkt en maakt het onzichtbare zichtbaar, zoals een constructie, anatomie of een techniek.

Proces-infographic

Laat de volgorde, samenhang en verhouding in een proces zien. Zoals technische, sociale en medische informatie.

Data-visualisatie

Maakt verhoudingen inzichtelijk of laat zien hoe een bepaalde waarde zich ontwikkelt.

Toepassingen

Print

In kranten, tijdschriften, jaarverslagen, rapporten, posters, etc. Leesrichting is heel belangrijk. Grote valkuil hier is het gebruik van te veel tekst.

Video

Op websites, youtube en in apps. Ook in presentaties of exposities. Idealiter vertelt het beeld hier het verhaal en dient de voice-over als ondersteuning.

Interactief

Op websites en in apps. Ook als touch-screen in een expositie. Geschikt om de gebruiker actief te betrekken en de informatie spelenderwijs te laten ontdekken.

Ontwerpproces

1. Briefing

Het proces begint met het opstellen van een goede briefing.
Daarin staat:
- Wat is het doel van de infographic?
- Wie is de doelgroep?
- Wat is de kernboodschap?
- Over wat voor informatie beschik je om je verhaal te vertellen?
- Via welk medium wil je de infographic publiceren?
- Wat is het budget?

2. Offerte

Ik maak een offerte waarin ik het concept van de infographic beschrijf, het plan van aanpak, een uren inschatting en een prijsopgave. Soms maak ik een eerste schets om een beter beeld te krijgen van de infographic.

3. Schetsen

Na je akkoord werk de infographic uit in een schets of maak een eerste opzet op de computer. In deze fase is vooral het structureren van de informatie belangrijk. Hoe vertel je met beeld en tekst het best verhaal? Deze opzet stuur ik op voor feedback.

4. Uitwerken

Als de structuur is bepaald werk ik de infographic verder uit wat betreft stijl, kleur en illustraties. Het uitgewerkte resultaat laat ik opnieuw zien voor je feedback en correcties.

5. Corrigeren

In deze fase worden de puntjes op de i gezet. Klopt alles in de infographic? Verzamel alle gewenste aanpassingen in een mail aan mij waarna ik ze in de infographic verwerk.

6. Klaar voor publicatie!

De infographic wordt in het gewenste bestandsformaat geleverd.