Over infographics

Een interactieve infographic voor opdrachtgevers die een infographic willen laten maken.

Wat is een infographic?

>

Start

Verder

Een infographic is een visuele weergave van informatie en bestaat voornamelijk uit beeld.

Korte begeleidende teksten geven duiding aan de lezer: waar moet hij naar kijken en waarom?

Soorten infographics

Uitleg-infographic

Laat zien hoe iets werkt en maakt het onzichtbare zichtbaar, zoals een constructie, anatomie of een techniek.

Proces-infographic

Laat de volgorde, samenhang en verhouding in een proces zien. Zoals technische, sociale en medische informatie.

Data-visualisatie

Maakt verhoudingen inzichtelijk of laat zien hoe een bepaalde waarde zich ontwikkelt.

Toepassingen

Print

Zoals kranten, tijdschriften, jaarverslagen, rapporten, posters en handouts.

Video

Op websites, youtube en in apps. Ook in presentaties of exposities. Idealiter vertelt het beeld hier het verhaal en dient de voice-over als ondersteuning.

Interactief

Op websites en in apps. Ook als touch-screen in een expositie. Geschikt om de gebruiker actief te betrekken en de informatie spelenderwijs te laten ontdekken.

Ontwerpproces

1. Briefing

Het proces begint met het opstellen van een briefing. Daarin staat ondermeer:
- De boodschap van de infographic
- De doelgroep
- De beschikbare informatie
- Op welke manier de infographic wordt ingezet: bijvoorbeeld via drukwerk, social media of video
- Het budget

2. Offerte

Op basis van de briefing maak ik een offerte waarin het concept en de eisen aan de de infographic staat beschreven. Op basis daarvan geef ik een prijs op.

3. Schetsen

Na akkoord maak ik een eerste opzet van de infographic. In deze fase richt ik me vooral op het structureren van de informatie en het samenspel van beeld en tekst. Deze opzet stuur ik op voor feedback.

4. Uitwerken

Ik werk de infographic verder uit in de gewenste stijl. Het uitgewerkte resultaat laat ik opnieuw zien voor feedback en correcties.

5. Corrigeren

In deze fase zetten we de puntjes op de i. Zijn er nog schrijffouten en kloppen de gegevens?

6. Klaar voor publicatie!

De infographic wordt in het gewenste bestandsformaat geleverd.